STRUKTURA MATERII-WYSTAWA TKANINY ARTYSTYCZNEJ AGNIESZKI GODSZLING

 
Serdecznie zapraszamy na wystawę tkaniny artystycznej Agnieszki Godszling ,,STRUKTURA MATERII” w Pałacu Męcińskich w Działoszynie.
Wystawę można zwiedzać z zachowaniem reżimu sanitarnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
Agnieszka Godszling
Studiowała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu. Dyplom mgr sztuki obroniła w 2010 roku w Pracowni Tkaniny Artystycznej pod kierunkiem prof. Ewy Marii Poradowskiej – Werszler. W 2015 r. uzyskała tytuł dr sztuki na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Od 2010 r. pracuje w macierzystej uczelni w Kaliszu. W latach 2007-2017 i 2019-2020 brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Włókna w Kowarach. Zajmuje się sztuką włókna, tkaniną unikatową (klasycznymi gobelinami, malarstwem na tkaninie w technice gorącego batiku oraz klejeniem tkanin i aplikacją).
Jest autorką wielu wystaw indywidualnych oraz uczestniczką licznych wystaw w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Włochy, Turcja, Białoruś, Węgry).
Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Grand Prix (2016) i Nagroda (2018) w Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej Z krosna do Krosna, Krosno; I Nagroda (2009), II Nagroda (2008, 2012, 2020), III Nagroda (2013) im. A. Sienkiewicz w Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Włókna, Kowary; Nagroda (2011) w 8. Międzynarodowym Konkursie Arrasu, Tkaniny i Sztuki Włókna, Sala Baganza, Włochy.
Istota i doniosłość pojęcia STRUKTURY MATERII wykracza poza każdą z nauk. Odnosi się do każdej otaczającej nas rzeczy poznawalnej zmysłami lub istniejącej niezależnie od poznania. Może być, że wszystko na świecie jest tworem każdej rzeczy, a każda rzecz tworem wszystkiego? (Miguel de Unamuno, Mgła). Jako element rozważań filozoficznych materia zawiera rzeczywistość obiektywną daną nam w zmysłowych wrażeniach, natomiast jako pojęcie fizyczne oznacza wszystkie obiekty o określonej budowie i właściwości. Dualistyczne określenie pojęcia można odnieść zatem do każdego wytworu plastycznego (w tym również do tkaniny artystycznej), który powstaje w fakcie istnienia z określeniem elementów struktury. Swoje tkaniny buduję za pomocą poszczególnych części składowych, tj. linie, plamy, barwy i kształty, które poprzez zwielokrotnienia współdziałają między sobą. Tworzone układy elementów i wzajemne ich relacje zaczynają stanowić nierozerwalną całość w nieskończonej przestrzeni. STRUKTURA MATERII oraz kompozycje poszczególnych elementów składowych budują formę tkaniny, która za każdym razem tworzy nowe zdarzenia. Złożoność pojęcia zainspirował mnie do realizacji plastycznych różnorodnych pod względem technicznym. Na wystawę składają się gobeliny wykonane klasycznymi technikami tkackimi oraz tkaniny eksperymentalne.
 
Skip to content