RODO

Klauzula Informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalne  Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki  z/s w Działoszynie ul. Zamkowa 22, 98-355 Działoszyn;
 2. Kontakt z Inspektorem O Danych Osobowych : iodo@powiatpajeczno.pl; 
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie; 
 4. Posiadają Państwo prawo do:  
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
 • prawo do ich sprostowania, 
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo do cofnięcia zgody.

      5.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

     6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez           administratora będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s  w Działoszynie. 

 

INFORMACJA 

DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNO – ROZRYWKOWYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

RCRKiT W DZIAŁOSZYNIE 

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z siedzibą przy ul. Zamkowej 22 w Działoszynie informuje, że podczas trwania imprez kulturalno-rozrywkowych mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane zdjęcia, fotorelacje i filmy, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach. Osoby biorące udział w takich wydarzeniach wyrażają zgodę na nieodpłatne wykonywanie i upublicznianie ich wizerunków na zdjęciach, fotorelacjach lub filmach wykonanych podczas imprezy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest  Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki   z/s w Działoszynie przy ul. Zamkowej 22. 
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 34 3113120  lub pisemnie na adres Administratora. 
 3. Administrator przetwarza i nieodpłatnie wykorzystuje wizerunek osób stanowiących szczegół całości imprezy publicznej w celu informacyjnym i promocyjnym ( w tym zdjęć lub filmów) zarejestrowanych podczas organizowanego konkursu z   zachowaniem bezpieczeństwa przekazywanych danych oraz poszanowaniem osoby której dane dotyczą. 
 4. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz na profilach RCRKiT w mediach społecznościowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie  odrębnych  przepisów  prawa. 
 5. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne. 
 6. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 7. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 
 8. Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. 
 9. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.  

 

Skip to content