Rewitalizacja

Rewitalizacja zespołu płacowo-parkowego w Działoszynie

Rozpoczęty w styczniu 2006r. remont zespołu pałacowo-parkowego w Działoszynie został zrealizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 26 września 2005 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Powiatem Pajęczańskim, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR, priorytet 3. Rozwój lokalny, działanie 3.1. Obszary wiejskie). Remont zakończono w lutym 2007r.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 3.817.770,75 PLN, z czego 2.729.265,83 PLN  (74% kosztów kwalifikowanych) pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 368. 819,71 PLN (10% kosztów kwalifikowanych) z budżetu państwa. Wkład Powiatu pajęczańskiego wyniósł 719.685,21 PLN.

Inwestycja była realizowana w ramach czterech kontraktów obejmujących: świadczenie usług Menadżera Projektu, wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w budynku pałacu, wykonanie prac rewitalizacyjnych na terenie parku oraz dostawę i montaż wyposażenia wraz z wykonaniem instalacji sieci komputerowej, systemu nadzoru wizyjnego, telewizji naziemnej i satelitarnej, systemu nagłaśniającego oraz systemu iluminacji obiektu.

Projekt był kontynuacja prac realizowanych w latach wcześniejszych przez Powiat Pajęczański, w czasie których wykonano m.in. całkowitą wymianę dachu (konstrukcja, pokrycie), ocieplenie, roboty rozbiórkowe konstrukcji murowanych i betonowych, kanały wentylacji grawitacyjnej, nowe schody żelbetonowe od parteru do poddasza oraz wzmocnienie żelbetonowe stropów. Powstała również instalacja c.o. wraz z kotłownią, częściowo wykonano również instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną.

Remont zespołu pałacowo-parkowego w Działoszynie miał na celu przystosowanie obiektu do realizacji funkcji kulturalnych, w tym wykorzystanie budowli jako siedziby Powiatowego Ośrodka Kultury. W pałacu swe miejsce znalazła również Powiatowa Biblioteka Publiczna z czytelnią i pracownią komputerową, w pełni wyposażone sale konferencyjne oraz sala wystawowa o powierzchni 180m2. Poddasze przeznaczono na przyszłe Muzeum Regionalne prezentujące historię oraz dorobek kulturalny i artystyczny powiatu pajęczańskiego.

W ramach rewitalizacji parku powstał zgeometryzowany układ alejek spacerowych wyposażonych w stylizowane ławki latarnie, a w części zalesionej alejki spacerowe i niewielki amfiteatr przeznaczony do organizacji imprez plenerowych.

 

Skip to content