Unieważnienie przetargu

Na podstawie zapisu w części III, punkt 9 w Istotnych Warunkach Przetargu (SIWZ) unieważnia się przetarg na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej – restauracji z dn. 20 kwietnia 2022.  

Skip to content