5 Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

W dniach 22-23 kwietnia 2017r odbył się już po raz piąty Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych. Jego organizatorami byli: Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie, Łódzki Dom Kultury, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Patronat nad przeglądem objął Starosta Pajęczański Jan Ryś. Przegląd został rozegrany w czterech kategoriach: kapele, zespoły śpiewacze, soliści-śpiewacy, mistrz-uczeń i adresowany był do 11 powiatów województwa łódzkiego.

Czytaj dalej5 Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

Skip to content