5 Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych

W dniach 22-23 kwietnia 2017r odbył się już po raz piąty Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych. Jego organizatorami byli: Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie, Łódzki Dom Kultury, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Patronat nad przeglądem objął Starosta Pajęczański Jan Ryś. Przegląd został rozegrany w czterech kategoriach: kapele, zespoły śpiewacze, soliści-śpiewacy, mistrz-uczeń i adresowany był do 11 powiatów województwa łódzkiego.

Zgodność repertuaru z tradycją regionu, sposób i styl wykonania – poprawność gwarową, wyraz artystyczny prezentacji, strój zgodny z tradycją regionu oceniała komisja w składzie: Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba – etnograf, folklorysta współpracujący z Łódzkim Domem Kultury, Ewa Sławińska-Dahlig – etnomuzykolog , instruktor Łódzkiego Domu Kultury; Tomasz Spychała-kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Ziemi Wieluńskiej; Edward Warzycha – działoszyński kronikarz i emerytowany nauczyciel muzyki.

Decyzją Komisji Konkursowej laureatami 5. Międzypowiatowego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych zostali:

W kategorii Zespoły Śpiewacze:

I nagroda: Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Warty, Zespół Śpiewaczy „Znad Swędrni” z Goszczanowa, Zespół Śpiewaczy „Dukat” z Mroczek Małych, Zespół Śpiewaczy „Jankowskie Wolanki” z Woli Jankowskiej, Zespół Śpiewaczy „Naramice” z Białej, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy przy Kole Gospodyń w Mierzycach

II nagroda: Grupa Śpiewacza Zespołu Obrzędowego z Chojnego, Zespół Folklorystyczny w Popowicach, Zespół Śpiewaczy „Sierzchowianie” z Rawy Mazowieckiej, Zespół Śpiewaczy „Biała”, Zespół Śpiewaczy „Włościanie” z Mokrska

III nagroda: Zespół Śpiewaczy „Nadwarcianki” z Konopnicy, Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Rudy, Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa, Zespół Śpiewaczy „Polesianki”

Wyróżnienia: Zespół Śpiewaczy „Dworzanki” z Mokrska, Zespół Śpiewaczy „Strońska Czar” z Zapolic, Zespół Pieśni Ludowej z Dębiny.

W kategorii Kapele:

I nagroda: Kapela Ludowa „Tkacze” z Moszczenicy

II nagroda: Sieradzka Kapela Ludowa, Kapela Ludowa „Lututowianie”

III nagroda: Ożarowska Kapela Podwórkowa

W kategorii Soliści-Śpiewacy:

I nagroda: Zofia Pacholczyk

II nagroda: Maria Bakowicz, Dorota Sobalak

III nagroda: Kazimiera Nowak

Wyróżnienia: Jolanta Werner, Lucjan Preś, Jan Deka, Damian Samuś, Wiesława Wojciechowska, Jagoda Majtyka

W kategorii Mistrz-Uczeń:

I nagroda: Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Małe Jezioranki”

II nagroda: Gabryjela Śpiewak, Wiktoria Pertkiewicz, Joanna Świniarska, Ola Wabiszczewic z Zespołu Obrzędowego z Chojnego

II nagroda: Malwina Woźniak, Amelia Konieczna, Natalia Konieczna

Nagroda Specjalna dla najmłodszej uczestniczki przeglądu: Amelia Strumiłło

Do udziału w 51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Komisja Konkursowa wytypowała następujących uczestników:

– w kategorii Zespołów Śpiewaczych: Zespół Śpiewaczy „Dukat” z Mroczek Małych, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy przy Kole Gospodyń w Mierzycach

– w kategorii Soliści-Śpiewacy: Zofia Pacholczyk

– w kategorii Mistrz-Uczeń: Wanda Majtyka i Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa

Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie finansowe:

Dariuszowi Gawlakowi – Prezesowi Zarządu Cementowni „Warta” S.A

Zdzisławie Tyce – Prezesowi Nadwarciańskiego  Banku Spółdzielczego w Działoszynie

Grażynie Tkaczyńskiej – Sklep Rolno-Przemysłowy w Działoszynie

Walerianowi Bębnowi – PHUP „Tomex” z Raciszyna.

Skip to content